Sygdom

HVIS JEG BLIVER SYG

I skal som hovedregel selv sørge for anden pasning hvis jeg er syg.
Skulle jeg blive syg, vil jeg kontakte jer imellem kl. 5.45 - 6.00
Raskmelding sker inden kl. 16.00


HVIS JERES BARN BLIVER SYG

Jeres barn må ikke komme, hvis det ikke kan følge en normal dagligdag hos mig, eller hvis den almene tilstand er dårlig.
Det samme gælder ved diarré, børnesår og smitsom øjenbetændelse. Ved øjenbetændelse må barnet komme igen, når det har været i behandling 1 døgn.

Feber er over 37.5 og barnet skal være feberfrit 1 døgn inden barnet kommer igen.

Omgangssyge er meget smitsom, og barnet skal være symptomfrit i 48 timer inden barnet kommer igen.

Der bedes generelt tages hensyn til smitterisiko.

Der skal medfølge lægelig anvisning sammen med medicinen, hvis jeg skal give barnet medicinen.


Hvis jeres barn skulle gå hen og blive syg mens det er hos mig, vil i blive kontaktet og jeres barn skal afhentes så vi ikke smitter hinanden.
Raskmelding eller besked om barnet kommer næste dag skal være INDEN lukketid.