Betaling

Pris 2023

-kommunen yder tilskud med højest 75 % af udgiften til pasning.

-En plads hos mig koster i egenbetaling 2443 kr. pr. måned i 12 måneder
-Tilskuddet fra kommunen er 6657 kr. pr.måned i 12 måneder.
prisen er hos mig i alt 9100 kr. pr. måned i 12 måneder.
-pladsen betales månedesvis forud. Der er en måneds opsigelse på pladsen. Opsigelsen skal være skriftlig senest den sidste hverdag i en måned. Efterfølgende måned betales som normalt.

Betaling

Det fulde beløb 9100 kr. indsættes på min konto senest den sidste bankdag i måneden.
Betaling foregår via nemkonto og PBS. Derefter modtager i tilskuddet på 6657 kr. fra kommunen. Tilskuddet er bagudbetalt. Pladsen er forudbetalt. Prisen reguleres hvert år til den 1. januar.
Man kan ikke opsige pladsen i juli måned da det er mine feriepenge.
Pasningsaftalen kan opsiges med et kortere varsel, hvis både forælder og jeg er enige herom.

Misligholdt pasningsaftalen kan den opsiges med dags varsel af jeg.


Hvis I ønsker at få jeres barn passet hos mig, skal i ansøge herom på www.kolding.dk - Her kan I også læse om indmeldningsfrist og meget mere.
Der skal ansøges om tilskud senest 2 måneder før dette kan udløses.
Tilskud kan tidligst bevilges fra den 1. i måneden efter den måned ansøgningsskemaet er modtaget på pladsanvisningen.